Boven Agora van Sagalassos (The Upper Agora)


De Boven Agora vormt thans de locatie van twee anastylose projecten en van één opgraving. Uitgebreid en geplaveid tijdens de tweede helft van de regering van Augustus (0-14 n. Chr.), werd dit plein in 160 – 180 n. Chr. langs zijn noordzijde opgesmukt door de bouw van een monumentale pronkfontein, het zogenaamde ‘Midden-Antonijns Nymphaeum,’ door ons heropgebouwd en terug in werking gesteld in 2010. Tijdens de Hellenistische periode vormde dit plein het politieke hart van de stad. Hier verzamelden zich immers de ‘burgers’ van Sagalassos (de Dèmos) om wetten te stemmen, die voorbereid waren door de door hen verkozen leden van de Boulè of stadssenaat. Deze senatoren verzamelden in een Bouleuterion (senaatsgebouw) dat tijdens de vroege 1ste eeuw v. Chr. op een terras onmiddellijk ten westen van het stadsplein opgetrokken was. Tijdens de Keizertijd werd dit plein dat vroeger open en vanuit drie hoeken – uitgezonder de noordwestelijke – toegankelijk was, afgesloten door de bouw van portieken langs de west-, de zuid- en de oostrand ervan. Dit ‘afsluiten’ werd voltooid door de oprichting van twee erebogen voor keizer Claudius in de zuidwestelijke en de zuidoostelijke hoek van de agora. Rond het midden van de 2de eeuw n. Chr. werd ook de straat die uitmondde in de noordoostelijke hoek van het plein afgesloten door een boogvormige poort. De noordwesthoek werd ingenomen door een monumentale toegang tot de voorhof van het Bouleuterion. Heel snel werd de Boven Agora dé plaats bij uitstek, waar stad en elite aan zelfrepresentatie deden door het oprichten van tientallen marmeren of bronzen beelden op hoge pedestallen die uiteindelijk het hele plein vulden. Nadat een aardbeving ca. 500 n. Chr. de meeste hiervan omver gooide en vernielde, werden – op uitzondering van een aantal beeldbasissen in het centrum en langs de randen van het plein – alle overige pedestallen verwijderd. Voortaan werd het plein terug in bezit genomen door de lagere klassen die het als openlucht markt gebruikten. Dit jaar wordt de rijkst versierde van de centrale pedestallen hersteld, aangevuld en terug geplaatst door het team van ingenieur Semih Ercan, dat tevens een eerste anastylose project uitvoert, waarbij de noordwestelijke erezuil terug wordt opgebouwd .Het tweede anastylose project, namelijk de heropbouw van de Boog van Claudius in de zuidwestelijke hoek van het plein, wordt uitgevoerd onder toezicht van architecte Ebru Torun. Zoals hieronder vermeld, wordt de zone met de vroegere Zuidportiek opgegraven door Dr. Ine Jacobs.
De ‘anastylose’ van de Erezuilen en de heraanleg van de Boven Agora

Dank zij de steun van Aygaz en Renier Natuursteen (België) wordt de noordzijde van de Boven Agora in haar volle glorie van weleer hersteld. Bezoekers die het plein vanuit het zuiden betreden krijgen nu al het zicht van wie in de 2de eeuw n. Chr. de agora via de zuidoostelijke ereboog voor Claudius betrad. In principe worden in Sagalassos nooit geïsoleerde structuren heropgebouwd, maar tracht men de bezoeker een totaalbeeld te bieden van een hele architecturale context van weleer. Gebouwen waarvan minder dan 80% van de oorspronkelijke bouwelementen bewaard zijn, probeert men via conservatie in hun huidige toestand naar de toekomst toe te bewaren. Indien men over meer bouwonderdelen beschikt, wordt er besloten deze structuren herop te bouwen in overeenstemming met de principes van de ‘anastylose’. Zo werd het Midden-Antonijns Nymphaeum uit meer dan 3500 fragmenten terug samen gepuzzeld. Dit betekent dat eerst en vooral de exacte locatie van elke bouwsteen in de oorspronkelijke constructie bepaald wordt, waarna ontbrekende stenen hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk in de oorspronkelijke bouwsteen herkapt worden en in het laatste geval aan het bewaarde stuk ervan worden bevestigd. Hiervoor wordt eerst een gipskopie van het ontbrekende stuk – normaliter kent men de lengte van de originele steen in zijn totaliteit – gemaakt, inclusief het oppervlak van de afgebroken zijde. Dit laatste wordt dan opgedeeld in honderden polygonen. Via een pantograaf – twee metalen ramen voorzien van beweegbare kompassen die boven het plaasterafgietsel en boven de nieuw te kappen stenen kopie ervan geplaatst worden, worden vervolgens alle punten van alle polygonen van het plaasteren breukvlak op de nieuwe steen overgebracht. Hierdoor vertoont deze laatste niet alleen de exacte dimensies en versiering van het ontbrekende element, maar bezit hij ook een perfect ‘positief’ oppervlak van het verloren breukvlak. Dit breukvlak sluit zo perfect aan bij dat van het bewaarde stuk dat de voeg tussen beide vaak alleen nog aan het verschillende kleurenpatina tussen oud en nieuw herkenbaar is. Via staven in glasvezel en met behulp van epoxy hars worden beide breukvlakken vervolgens aan elkaar bevestigd. Tijdens de afwerking wordt zoveel mogelijk de antieke technologie nagebootst, uitgevoerd met kopieën van de antieke kapinstrumenten.(Marc Waelkens)

The Upper Agora The upper Agora currently is a major focus of activities. Expanded and repaved by four local aristocrats during the reign of Augustus (probably ca AD 0-14), this square was embellished in the years AD 160-180 by the so-called Mid-Antonine Nymphaeum (background), a monumental fountain, erected along the northern edge of it. In 2010 the anastylosis (rebuilding) of this fountain was completed and its function as a fountain restored. During the Hellenistic period this square was the political heart of the city, being the place where the ‘citizens’ of Sagalassos (the so-called Dèmos) gathered to vote laws prepared by the members of the Boulè or senate, who had been elected by them. These senators prepared the laws in a building, the Bouleuterion, dated to the early 1st century BC and located on a higher terrace immediately to the west of the square. In Imperial times, however, the agora, previously accessible from three sides (corners) – except the northwestern one – by means of streets giving out on the square, became closed off by the construction of portico’s on its west, south and east side, and by the construction of two arches dedicated to Claudius in the southwest and southeast corner of the square, and that of a mid-2nd century AD arch in the street leading to the northeast corner of it. The northwest corner must have been closed by a monumental entrance leading to the courtyard of the Bouleuterion. During the reign of Augustus most likely a Doric building, either a portico or already a public fountain, framed the northern edge of the agora, before this structure was replaced by the Mid-Antonine Nymphaeum. Rapidly the square became a showcase for the self-representation of the city and of the members of the local elite. Dozens of honorific statues in bronze or marble, standing on high pedestals, representing emperors, governors or local aristocrats were erected on the square until ca AD 500, when an earthquake toppled and destroyed most of them. After this catastrophe only a few statue bases were left in place in the centre of the square or along its edges, whereas henceforth the lower classed used the square as an open air market. This year the most elaborate of these statue pedestals in the middle of the Upper Agora is being repaired and put back into place by engineer Semih Ercan. The Northwest Honorific Column is the subject of one of the ongoing anastylosis projects carried out by the same team. As mentioned below, the South Portico area is being excavated by Dr. Ine Jacobs, whereas the southwestern arch dedicated to the emperor Claudius forms the second anastylosis project supervised by architect Ebru Torun.(prof.Marc Waelkens)

7 reacties op “Boven Agora van Sagalassos (The Upper Agora)”

 1. Heel interessant om dit te lezen Marylou, archeologen hebben boeiend werk hoor. Je foto is ook heel fraai.

  Like

 2. Geweldig om hier een wandeling te maken. In mijn fantasie zie ik een rijk verleden tot leven komen. Prachtige foto

  Like

 3. ha die Marylou
  ik was niet zo ondeugend hoor hihi
  met interesse je verhaal gelezen , mooi stuk geschiedenis
  en een goede zaak dat het gerestaureerd word

  Like

 4. mogge Marylou
  mijn dank voor de felicitaties
  geniet de dag

  Like

 5. Love this! I always think that I would have liked to have been an archeologist!

  Like

 6. Zou ik ook wel eens willen bezoeken, Marylou.

  Like


Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: