Nimf Struiksprinkhaan

 
De nimfen vervellen zes maal tot ze volwassen zijn.
Dit is meestal van begin juli tot begin november.
Waarschijnlijk leven de volwassen dieren niet langer dan een maand

Ze leven in allerlei biotopen met verspreid staande stuiken of bomen zoals bosranden, hagen, struwelen, parken en tuinen.
Ook op struiken en lage bomen op de hei en de duinen komen ze voor.